Associacions cíviques

Aquesta secció ofereix una completa guia de les nombroses entitats cíviques de tot tipus que conformen el teixit associatiu de Benicarló, per tal de donar-les a conéixer i possibilitar el contacte amb cadascuna de les associacions. Les entitats cíviques organitzen gran quantitat d'actes que permeten participar als ciutadans de Benicarló.