Oferta de treball

En aquesta secció s'ofereix informació de les convocatòries vigents d'ocupació pública a l'Ajuntament de Benicarló (requisits, exercicis, composició del tribunal, temaris...)

Als diferents diaris oficials (BOE, DOGV, BOP) es publiquen els anuncis relacionats amb les ofertes públiques d'ocupació.

Les instàncies per formar part de processos selectius les podeu trobar a Models d'impressos o al propi apartat de l'oferta específica.