Intervenció

El Departament d'Intervenció s'encarrega del control i la fiscalització interna dels recursos econòmics municipals. A més, elabora el pressupost municipal i controla la seua execució i liquidació.

Contacte: correu.intervencio@ajuntamentdebenicarlo.org

Telèfon: 964 82 53 18

Localització: 4a planta de l'edifici administratiu de la plaça del Doctor Pera (pl. del Doctor Pera, 4)

Horari: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores