Copyright

Tots els drets reservats. Reproducció autoritzada de la informació continguda en el web de l'Ajuntament de Benicarló sempre que se cite la font, llevat que s'hi indique el contrari.

La reproducció d'informació de la web municipal no pot efectuar-se sense fer constar el missatge Informació obtinguda de la web oficial de l'Ajuntament de Benicarló, en lloc ben visible. Si la reproducció es fa en una web, s'haurà d'incluore també un enllaç a l'adreça http://www.ajuntamentdebenicarlo.org en el mateix text.

En aquells casos en què siga necessària una autorització prèvia per a la reproducció o l'ús de dades textuals o multimèdia (sons, imatges, programes, etc.) aquesta autorització cancel·larà l'autorització general abans esmentada i mencionarà les possibles restriccions d'ús.