Què fer amb els residus?

L'ajuntament de Benicarló realitza els servei de recollida de residus i neteja viària mitjançant l'empresa Fomento de Construcciones i Contratas, S.A.

Recollida d'escombreries.

L'ajuntament de Benicarló ha instal·lat als carrers uns nous contenidors de càrrega lateral, de color gris, amb més capacitat que els antics i un ús més còmode per part dels ciutadans.

Podeu consultar la ubicació dels contenidors ací.

Recollida selectiva de vidre

El vidre representa el 8% del pes dels residus municipals. És un material 100% reciclable, la qual cosa vol dir que 1 kg de vidre usat donarà 1 kg de vidre reciclat. A més amb el seu reciclatge s’estalvia un 26,6% de l’energia necessària per a produir la mateixa quantitat de vidre “nou”, es produeix menys emissions a l’atmosfera (20% menys) i es redueix a la meitat la contaminació de les aigües. Una tona de vidre reciclat estalvia 1.200 kg de matèries primeres i 100 kg de petroli.

Com trio?

El vidre es diposita en contenidors de color verd en forma d’iglú instal·lats a la via pública. També, i especialment quan es tracti de grans volums, pots portar-lo al Punt Verd..

Què puc llençar al contenidor de vidre?

 • Ampolles de vidre

 • Pots de conserves, de melmelades o de salses, gots i copes de vidre

Què no hi tirarem?

 • Els taps de les ampolles i pots, bombetes, fluorescents, ceràmica, els pots buits que hagin contingut medicaments, miralls o vidre armat, ni tampoc els vidres de vehicles.

Quin és el contenidor de vidre més proper?

Què se'n fa?

El vidre que es recull dels contenidors de color verd es transporta a les instal·lacions de classificació i a una fàbrica recicladora d’aquest material. Els vidres se separen per colors i posteriorment s'esmicolen. Tot seguit se li treuen els elemnts impropis, com ara taps, plàstics i etiquetes amb diferents sistemes. El vidre ja està a punt per fondre i transformar-lo en qualsevol objecte de vidre reciclat.

Recorda!

Retira els taps i els plàstics i buida’ls el seu contingut.

Llença sempre el vidre abans de les 11 de la nit, els veïns t’ho agrairan!

Què més cal saber?

Existeixen diversos envasos de vidre que són reutilitzables, després del pertinent procés de rentat poden ser usats novament fins a 60 vegades.

La opció reutilitzar sempre serà prioritària a reciclar.

Quant reciclem a Benicarló?

Recollida selectiva de paper i cartó

Amb el reciclatge del paper aconseguim una reducció del 25% del pes dels residus municipals.

El seu reciclatge permet un estalvi del 85% de l’aigua que utilitzaríem per fer paper “nou” i un 65% de l’energia. També evita la tala de zones forestals, que normalment es fan en altres països, per tant, apart del benefici ecològic, també tenim un benefici econòmic. La contaminació d’aigües i atmosfèrica són també inferiors.

Com trio?

El paper es llança en els contenidors amb forma de caixa blava o iglú que trobaràs al carrer. També, i especialment quan es tracte de grans volums, pots portar-ho al Punt Verd. A més, a la zona comercial es fa una recollida porta a porta del cartró generat pels comerços, d’aquesta manera s’evita el col·lapse dels contenidors i els ciutadans en poden fer un millor ús.

Què triarem

 • Sobres de correspondència

 • Publicitat impresa

 • Diaris i revistes

 • Fulls de paper

 • Paper de regal

 • Embalatges de paper i cartró

 • Rotlles de cartró de paper de cuina i de paper higiènic.

 • Capses i caixes de cartró

Què no triarem

 • Papers bruts: mocadors, tovallons...

 • Papers bruts d'oli

 • Grapes, clips, elements metàl·lics

Quin és el contenidor de paper i cartó més proper?

Si tens un comerç o una oficina...

Si es així, pots fer ús del servei de recollida municipal porta a porta. Tots els divendres de matí passarm a recollir-t'ho. Truca al 800 40 40 40 per incriure el teu comerç. És gratuït.

Què se'n fa?

El paper es transporta a les instal·lacions de reciclatge de paper. Aquí el material es tritura i remulla per tal que sigui més fàcil extreure les tintes. La pasta que s’obté ja és útil per fer paper reciclat.

Recorda!

Les capses de cartró han d’anar plegades, d’aquesta manera evitarem que el contenidor s’ompli massa ràpid i permetrà a la resta de ciutadans llençar degudament el seu paper, evitant els desbordaments molests a les voreres.

No posis el paper en bosses de plàstic.

Saps que...?

Quina diferència hi ha entre el paper reciclat i l’ecològic?

El paper reciclat és aquell que ha estat obtingut a partir de paper vell (usat) en la seva majoria (conté un 90% en pes de fibres de recuperació).

El paper ecològic ha estat elaborat sense utilitzar el clor en el procés de decoloració de la pasta (per adquirir el color blanc). Tant pot ser paper nou com paper reciclat.

Quant reciclem a Benicarló?

Recollida selectiva d'envasos lleugers i plàstics

La major part dels productes que comprem estan envasats, i això fa que produïm una gran quantitat d’envasos i embolcalls. Aproximadament el 65% del volum de les nostres escombraries són envasos.

Alguns envasos, com les llaunes de ferro i alumini són 100% reciclables. Els de plàstic poden ser transformats en nous envasos, bosses de plàstic o altres productes com mobiliari urbà, accessoris per a vehicles...

Com en els casos del paper i el vidre, amb el reciclatge dels envasos obtenim un estalvi d’energia i aigua.

Com trio?

Els envasos es poden llençar tant als contenidors grocs en forma d’iglú o caixa que es troben juntament amb el del vidre i el del paper, com en els nous contenidors metàl·lics de color gris i tapa groga que trobaràs al costat dels contenidors de rebuig dels barris de Palau, Montilivi i part de Sant Narcís (mapa amb contenidors nous). També, i especialment quan es tracti de grans volums, pots portar-ho a la deixalleria.

Foto d'envasos reciclables: ampolles de plàstic diverses, llaunes de conserva, bricks de begudes, esprais, etc.

Què triarem

 • Garrafes d'aigua

 • Ampolles d'aigua

 • Ampolles de rentavaixelles

 • Bosses de plàstic

 • Brics de llet

 • Brics de sucs naturals i altres begudes

 • Llaunes d'alimens en conserva

 • Llaunes de refrescs

 • Tapes d'acer

 • Tapes d'alumini

 • Esprais de productes no tòxics

 • Paper d'alumini

I tots aquells envasos amb el símbol del punt verd (que no siguin envasos de vidre ni de cartró)

Què no triarem

Envasos de productes tòxics (pintures, medicaments,...)

Quin és el contenidor d'envasos més proper?

Què se'n fa?

Els diferents tipus d’envasos es porten a la planta de classificació i triatge, on es trien manualment, es compacten i es transporten a les empreses de reciclatge.

Recorda!

És molt important que reciclem l’alumini, doncs a part de ser 100% reciclable, si el llencem al contenidor de rebuig el seu destí serà l’abocador o la incineradora. Si el llencem a l’abocador no es degrada i si l’incinerem produeix emissions de metalls pesants que són molt contaminants.

Què més cal saber?

Els brics es poden reciclar com a material conjunt per a la fabricació d’aglomerat o cada component de forma separada.

Quant reciclem a Benicarló?