Policia assistencial i de proximitat

Entre les seues funcions bàsiques es troba l'assistencial entesa com la cooperació en el funcionament de la societat, i contribuir al benestar i qualitat de vida dels ciutadans. I com a policia de proximitat possibilita una estreta relació amb els ciutadans atenent les seues queixes i demandes intentant donar respostes a les mateixes.