Serveis Socials

El serveis socials tenen com a objectiu facilitar l'accés als recursos i serveis dels sistemes de protecció social. Pretenen donar resposta als problemes i necessitats personals, familiars o socials de la ciutadania afavorint la integració social i l'autonomia mitjançant prestacions i serveis basats fonamentalment en la persona i en les relacions de convivència.  

Els serveis socials estan formats per professionals de l'àmbit social: treballadors/es socials, psicòlogues, educadors/es socials, agent d'igualtat, treballadores d'ajuda a domicili i personal administratiu.

Els serveis socials estan ubicats en el Centre Social Municipal La Farola (Carrer del Port, 37).

L'horari d'atenció a públic és de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

Es recomanable sol·licitar cita prèvia:

Telèfon: 964 47 39 68

Contacte: serveis.socials@benicarlo.org